What is In person Consultation?

In person Consultation (IPC) is a professional service offered by the Reference and Information Service Division absolutely vary from hectic atmosphere at the Information Desk. UUM students, faculty and staff are welcome to make an appointment for a one-to-one consultation Read More …

Mengapa Semakan Plagiat Perlu?

Untuk memastikan pengekalan kualiti kerja akademik dan penerbitan, pihak Universiti telah melaksanakan prosedur yang ketat kepada ahli akademik dan pelajar sarjana untuk menyediakan Artikel, Proposal, Tesis, Disertasi dan Kertas Penyelidikan untuk pengesanan plagiat. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan semua penerbitan Read More …

Kaedah Rujukan Yang Betul

Rujukan adalah sitasi atau memaklumi sumber maklumat (buku, jernal, laman web dll.) yang anda gunakan didalam tugasan atau penulisan. Ia amat penting dilakukan kerana setiap rujukan mempunyai maklumat yang lengkap supaya pembaca boleh menyemak sumber asal darinya. Ia perlu dimasukkan Read More …