PSB LAKSANA PROGRAM Read@UNI

Bermula November 2018, satu pameran telah diadakan di Perpustakaan Sultanah Bahiyah (PSB). Pameran ini adalah merupakan salah satu aktiviti PSB dalam menyahut seruan kerajaan melalui program Read@UNI untuk menggalakkan budaya membaca rakyat Malaysia khususnya di kalangan warga universiti. Terdahulu, usaha Read More …