What is Your Official Address?

You are here:

You can contact us using this address / Anda boleh menghubungi kami dengan menggunakan alamat berikut :

Main Campus / Kampus Utama

Perpustakaan Sultanah Bahiyah
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman, Malaysia
Tel: 649283627 | Fax : 6049283613
email: uumlib@uum.edu.my

Branch / Cawangan

Perpustakaan UUM Kuala Lumpur
41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz
50300 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel:60326103000 | Fax:60326949228

MENU
SERVICES
Skip to content