Rujukan Maklumat Perpustakaan

Carian dengan Kata Kunci

Apakah Rujukan Maklumat Perpustakaan?

Rujukan Maklumat Perpustakaan atau LIB adalah satu platform yang mengandungi himpunan artikel dan soalan lazim (faq's) dalam pelbagai kategori yang diperbincangkan secara mendalam atau sebagai panduan dalam subjek berkaitan. Objektifnya adalah untuk membantu pengguna supaya lebih memahami dalam isu-isu berkaitan yang bersangkutan dengan perkhidmatan perpustakaan, sumber, kemudahan atau alatan yang mungkin menghalang proses pembelajaran akademik mereka.

Kongsi :

Dear Library Users!

We are pleased that you’ve taken the time to visit our website and hope that its gave you all the information you needed.

We cordially invite you to participate in our Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan, aimed at determining your satisfaction with the library website as a whole. Your feedback is critical as it will help shape the current and future services through our website.

Access survey here —–> Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

It should only take you about 2-5 minit to complete the survey.

Thank you for your patronage and your participation is highly appreciated.

MENU
PERKHIDMATAN
Skip to content