Statistik Laman PSB

Senarai statistik sepertimana dipaparkan disini adalah berdasarkan penjejakan oleh Google Analytic terhadap laman web kami sejak Januari 2015 - Februari 2020

A. Prestasi Laman Web Utama PSB > Bulanan : Januari-Februari 2020

Data dari Jan-Feb 2020

Bulan Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
Jan 21015 11899 6806 40880 6793 6595
Feb 18652 10959 7439 39775 5032 7467
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah 39667 22858 14245 80655 11825 14062

 

 

 

 

 • Berdasarkan Alatan

 • Berdasarkan Lokasi

B. Prestasi Laman Web Utama PSB > Secara Keseluruhan dari 2015 - 2020

Data
Tahun Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
2015 323778 151415 72100 509302 0 0
2016 241260 116633 71753 344585 0 0
2017 219480 106440 66454 299552 0 0
2018 175439 92339 65017 388841 0 0
2019 256275 125073 92856 622403 90550 72254
2020 39667 22858 14245 80655 11825 14062
Jumlah 1,255,899 614,758 382,425 2,245,338 102,375 86,316

C. Prestasi Laman Web Utama PSB - Laporan Tahunan dari 2015 - 2019

A. Data dari Januari - Disember 2019

Bulan Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
Jan 17484 10215 6441 49836 6462 5361
Feb 16115 9220 6186 45747 6154 4518
Mar 21951 11825 7623 54207 7659 5978
Apr 21374 7810 7810 51051 7766 5867
Mei 31651 10119 10119 78699 10015 9246
Jun 15593 4927 4927 34194 5200 4927
Jul 10795 5850 4137 23018 4137 2531
Ogos 10908 6613 4880 24073 4880 2538
Sept 19960 11221 8296 51413 8347 4984
Okt 28054 15060 10799 70657 10806 7034
Nov
26092 14184 9460 61759 9370 7127
Dis 36298 18029 12178 77749 9754 12143
Jumlah 256275 125073 92856 622403 90550 72254

 

 

 

B. Carta

A. Data dari Januari - Disember 2018

Bulan Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
Jan 12859 6553 3786 17879
Feb 10680 5679 3738 15002
Mar 23472 10878 6901 32291
Apr 19825 9446 5534 26899
Mei 21426 10852 6755 28374
Jun 1929 1228 621 28223
Jul 9828 5093 3492 15769
Ogos 1257 889 838 8356
Sept 16434 9106 6868 23783
Okt 11718 7384 6635 47034
Nov
13238 8425 6700 46353
Dis 32773 16806 13149 98878
Jumlah 175439 92339 65017 388841

 

 

 

B. Carta

A. Data dari Januari - Disember 2017

Bulan Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
Jan 9768 5183 13284
Feb 17584 8950 24021
Mar 26963 12245 36846
Apr 20733 9989 28213
Mei 23306 11119 30745
Jun 11604 5234 20755
Jul 9999 4301 12880
Ogos 9652 4759 13512
Sept 20102 10587 28501
Okt 25760 12393 35869
Nov
23074 11091 31154
Dis 20935 10589 23772
Jumlah 219480 106440 299552

 

 

 

B. Carta

A. Data dari Januari - Disember 2016

Bulan Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
Jan 14087 7387 19593
Feb 15388 7968 22194
Mar 31078 13608 45069
Apr 22724 10762 31055
Mei 23265 10693 32628
Jun 17664 8462 24628
Jul 8056 4153 11698
Ogos 11460 5622 30125
Sept 22585 11520 25144
Okt 29089 13997 41669
Nov
26021 12430 35015
Dis 19843 10031 25767
Jumlah 241260 116633 344585

 

 

 

B. Carta

A. Data dari Januari - Disember 2015

Bulan Sesi Pengguna Pengguna Baru Lihat Halaman Pelawat Baru Pelawat Berulang
Jan 21477 10128 67068
Feb 19460 9633 68298
Mar 47533 19589 42100
Apr 32693 17564 20088
Mei 30030 14102 40862
Jun 23331 11553 33148
Jul 12686 6381 35748
Ogos 14562 7034 27188
Sept 28030 12957 43056
Okt 38378 16299 53605
Nov
29151 13574 39174
Dis 26447 12601 38967
Jumlah 323778 151415 509302

 

 

 

B. Carta

Tadbir Urus Laman Web

Laman web ini dihasilkan dan disenggara oleh Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM menerusi staf perpustakaan yang bertindak sebagai pentadbir web didalam proses membangunkannya secara tersusun. Beliau juga turut bertanggungjawab untuk menganjurkan polisi yang bersesuaian, piawaian, sumber dan proses yang bersesuaian berkaitan laman web supaya ia bertepatan dengan objektif yang ditetapkan oleh pihak universiti dan organisasi sendiri.

Liputan Data

Senarai statistik yang dinyatakan disini adalah merujuk kepada laman web utama perpustakaan sahaja (domain : library.uum.edu.my) dan tidak termasuk liputan laman web lainnya yang menyediakan perkhidmatan seperti Sistem Perpustakaan - Sierra, eSumber, Repositori, eTesis, Kertas Peperiksaan Lalu dll.

Info Statistik

 • Sesi - Jumlah sesi dalam tempoh tarikh yang ditetapkan. Sesi adalah tempoh masa seseorang pengguna melayari laman web kami secara aktif, app, dll. Semua data penggunaan (Paparan Skrin, Aktiviti, eDagang, dll.) juga berkaitan dengan sesi.
 • Pengguna - Pengguna yang mengakses sekurang-kurangnya satu sesi dalam tempoh tarikh yang ditetapkan.
 • Pengguna Baru - Jumlah pengguna buat pertama kali mengakses dalam tempoh tarikh yang ditetapkan.
 • Lihat Halaman - Ia adalah jumlah halaman yang dilihat. Lihat halaman yang berulang terhadap satu laman juga diambil kira.
 • Pelawat Baru - Ia adalah mereka yang bernavigasi ke laman web kami buat pertama kali dengan menggunakan peranti yang spesifik.
 • Pelawat Berulang - Ia adalah mereka yang melawat laman web kami sebelum ini dan mengulangi lawatan tersebut lagi!

Ringkasan Statistik

Jan 2015 - Feb 2020

Sesi-1,255,899
Pengguna-614,758
Pengguna Baru-382,425
Lihat Laman-2,245,338
Pelawat Baru-102,375
Pelawat Berulang-86,316

Jan-Feb 2020
Sesi- 39,667
Pengguna-22,858
Pengguna Baru- 14,245
Lihat Halaman- 80,655

Jan - Dis 2019
Sesi-256,275
Pengguna-125,073
Pengguna Baru-92,856
Lihat Halaman-622,403

Jan-Dis 2018
Sesi-175,439
Pengguna-92,339
Pengguna Baru-65,017
Lihat Laman-388,841

Jan-Dis 2017
Sesi-219,480
Pengguna-106,440
Pengguna Baru-66,454
Lihat Halaman-299,552

Jan-Dis 2016
Sesi-241,260
Pengguna-116,633
Pengguna Baru-71,753
Lihat Laman-344,585

Jan-Dis 2015
Sesi-323,778
Pengguna-151,415
Pengguna Baru-72,100
Lihat Laman-509,302

List of the most visited pages for February 2020

 • Anjung
 • eSumber
 • Koleksi Perpustakaan
 • Akaun Saya
 • Player Embed - Sumber Video
 • Koleksi Kertas Peperiksaan Terdahulu
 • Perkhidmatan untuk Pelajar
 • Hubungi Kami
 • Koleksi Atas Talian
 • Sumber Percuma
 • Langkah Pemula di Perpustakaan
 • Semakan Plagiat - Turnitin
 • Verifikasi Pengesanan Plagiat - Pasca Siswazah
 • Kaedah Rujukan
 • Ceramah Kesihatan : Hidup Sihat Gaya RasulAllah
 • Merdeka - Hari Kemerdekaan Malaysia
 • Untuk Pelajar Baru
 • Mengenai PSB
Kongsi :