Penyataan Kualiti

Kami berjanji untuk menyediakan perkhidmatan maklumat yang memenuhi keperluan pelanggan dan pihak yang berkepentingan

Ia akan dapat dilakukan menerusi penggunaan semua sumber, aktiviti penambahbaikan berterusan dan pencapaian bagi objektif-objektif berikut :

  1. Untuk mencapai perkhidmatan maklumat yang efektif dan tepat sebagaimana diperlukan oleh pengguna
  2. Untuk memperkasakan literasi maklumat menerusi program pendidikan pengguna
  3. Untuk menyediakan infrastuktur yang kondusif supaya penggunaan perpustakaan dapat dioptimumkan
  4. Untuk memastikan sumber-sumber maklumat dapat diakses dengan mudah dan dikawal selia
  5. Untuk memastikan efisiensi sistem perpustakaan menerusi penyenggaraan peralatan dan perisian komputer yang menepati masa
  6. Untuk memantapkan pembangunan sumber-sumber maklumat dalam semua format untuk menyokong pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, dan program konsultasi di dalam universiti
  7. Untuk memastikan semua sumber-sumber maklumat diproses dengan efisien dan menepati piawaian kualiti sebagaimana ditetapkan untuk memudahkan aksesan
  8. Untuk memastikan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan secara menyeluruh sebagaimana ditetapkan oleh piawaian
  9. Untuk memantapkan peningkatan kecekapan sumber manusia kearah perkhidmatan penyampaian yang berkualiti
  10. Untuk memastikan sistem kewangan, sumber manusia dan pentadbiran memenuhi setiap keperluan organisasi
Kongsi :