Khidmat untuk Fakulti/Staf

Sokongan Pengajaran Akademik!

Sebagai tulang belakang UUM dalam perolehan dan sebaran maklumat, Perpustakaan berkerja keras untuk menyediakan ruang yang kondusif untuk para akademik dalam usaha pengajaran dan pengajian. Untuk memastikan ia tercapai, perpustakaan menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk menyokong penyelidikan dan pengajaran anda termasuklah berkerjasama dalam memastikan kualiti bahan akademik kursus, menguruskan ketulenan penulisan akademik para pelajar, sumber-sumber untuk tujuan pengajaran, dll. Panduan ini diharapkan dapat membantu anda memadankan pendekatan pengajaran anda dengan perkhidmatan perpustakaan, sumber atau alatan supaya anda boleh menyediakan aktiviti pengajaran yang strategik serta membangunkan kemahiran pelajar dalam pencarian atau menilai maklumat.

UUM Library Services for Faculty and Staffs member
A. Menguruskan Bahan Perpustakaan

Proses untuk mendapatkan dan menguruskan bahan perpustakaan untuk tujuan pembacaan, pengajaran atau penyelidikan adalah secara keseluruhannya tidak berbeza dengan lain-lain pengguna tetapi dengan tambahan kelebihan dari segi polisi kelayakan pinjaman. lihat Urus Bahan Perpustakaan dari langkah A-D (dimana berkaitan)

Kelayakan Peminjaman

Sebagai ahli akademik atau staf, anda adalah layak untuk meminjam buku dan bahan perpustakaan seperti berikut:

Kategori Kategori Bahan No. naskhah Durasi
Staf Akademik (Tetap) Buku (Koleksi Umum) 30 90 hari
Buku (Koleksi Keusahawanan) 3 2 jam
Buku (Koleksi Segitiga Utara) 3 60 hari
Video & Transparensi* 5 7 hari
Kit & Kaset* 15 7 hari
Disket & CD-ROM* 15 60 hari
Staf Akademik (Sambilan) Buku (Koleksi Umum) 15 30 hari
Buku (Koleksi Segitiga Utara) 3 60 hari
Video* 3 7 hari
Transparensi* 5 7 hari
Kit, Kaset & CD-ROM* 10 7 hari
Disket* 10 30 hari
Staf Akademik (Tutor & Sementara) Buku (Koleksi Umum) 15 60 hari
Buku (Koleksi Segitiga Utara) 3 60 hari
Video* 3 7 hari
Kit & Kaset* 10 7 hari
Disket & CD-ROM* 10 30 hari
Transparensi* 5 7 hari
Staf Akademik (Pinjaman) Buku (Koleksi Umum) 30 90 hari
Buku (Koleksi Segitiga Utara) 3 2 jam
Video & Transparensi* 5 7 hari
Kit* 15 7 hari
Disket* 15 60 hari
CD-ROM* 10 60 hari
Kaset* 10 60 hari
Staf Akademik (Cuti Pengajian (tempatan)) Buku (Koleksi Umum) 20 90 hari
Staf Tetap Pentadbiran Buku (Koleksi Umum) 10 60 hari
Sementara / Staf Pentadbiran Kontrak Buku (Koleksi Umum) 10 30 hari

Untuk mengekal dan memastikan penerbitan yang dihasilkan oleh ahli akademik UUM memenuhi tahap yang ditetapkan, perpustakaan menyediakan konsultasi untuk penilaian akreditasi dan penerbitan. Pustakawan Bahagian Penyelidikan dan Komunikasi Korporat akan membantu anda dalam proses penerbitan seperti penilaian piawaian penerbitan, bagaimana untuk memenuhi keperluan akreditasi, dll.

Hubungi pustakawan kami untuk konsultasi peribadi atau untuk maklumat lanjut:

 • Hanie Azyyati Abdul Jamil - Telefon : 04-9283637 ; emel: hanie@uum.edu.my
 • Noraini Alias - Telefon : 049283617 ; emel: anoraini@uum.edu.my
 • Sakinah Zainol - Telefon : 04-9283607; emel: z.sakinah@uum.edu.my

Bahagian Penyelidikan dan Komunikasi Korporat
Perpustakaan Sultanah Bahiyah
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman, Malaysia

Untuk menyokong aktiviti pengajaran anda, Perpustakaan menyediakan perkhidmatan dan kemudahan tertentu untuk mempelbagaikan persekitaran pengajaran anda selain dari bilik pensyarah, dewan syarahan atau makmal sedia ada. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan ia akan memberi alternatif tambahan kepada anda untuk tujuan sesi akademik bersama pelajar atau rakan sekerja.

 • Ruang Setempat Akademik - Satu ruang khas untuk ahli akademik bagi menjalankan sesi akademik dengan pelajar atau peribadi dalam suasana yang selesa dan tenang. Anda juga boleh menjalankan diskusi berkumpulan bersama rakan atau pelajar anda, melakukan penyelidikan, membaca atau merehatkan diri sebelum meneruskan sesi pengajaran selanjutnya. Ia juga dilengkapi dengan sudut minuman, poin rangkaian peribadi dan alatan media. Ia terletak di Aras Satu, bangunan baru PSB dan boleh memuatkan sejumlah 50 orang dalam satu-satu masa.

 • Auditorium - Kami mempunyai (2 ) auditorium yang boleh digunakan sebagai alternatif untuk sesi akademik atau tutorial namua ia bergantung kepada kekosongan. Ini adalah disebabkan ia juga digunakan sebagai platform aktiviti perpustakaan seperti ceramah, seminar, taklimat, persembahan dll dan juga digunakan oleh pelajar untuk sesi akademik mereka. Ia boleh memuatkan pengguna diantara 80 - 120 orang dalam satu-satu masa dengan kelengkapan berkaitan. lihat Kemudahan & Alatan Perpustakaan | Tempah
 • Bilik Tayangan - Terdapat dua (2) bilik tayangan yang boleh digunakan untuk sesi akademik berkumpulan seperti tutorial, pembentangan, seminar dll. Ia boleh memuatkan pengguna diantara 50 - 80 orang dalam satu-satu masa dengan kelengkapan berkaitan. lihat Kemudahan & Alatan Perpustakaan | Tempah

Untuk memastikan pengumpulan dan menguruskan semua penerbitan akademik, Repositori UUM diwujudkan yang meliputi bahan kebanyakan ahli akademik, staf dan pelajar sarjana seperti artikel jernal, kertas persidangan, laporan penyelidikan, bab buku dan artikel akhbar. Teks penuh bahan-bahan ini boleh di muat turun (dengan kebenaran penulis) dan bertindak sebagai rujukan utama penerbitan akademik oleh warga UUM. Sebagai ahli fakulti, anda boleh muat naik penerbitan akademik anda ke dalam sistem dengan melakukan log masuk (perlukan akaun) atau mewakilkan proses tersebut kepada staf kami di Bahagian ePerpustakaan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi : Bhgn. ePerpustakaan, Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah | Telefon (Puan Ku Safina Ku Ismail : o49283660 / Puan Norazmilah Yaakub : 049283662)

Manfaat

 • Repositori ini disusun dan diindeks bersama perpustakaan akademik lain di bawah usahasama Repositori Institusi Perpustakaan Akademik Malaysia dimana sehingga kini meliputi lebih dari 400,000 rekod daripada 25 institusi.
 • Membantu anda menyelaras penerbitan anda pada suatu tempat dengan metadata dan format sitasi yang sempurna.
 • Profail rujukan penerbitan untuk kegunaan peribadi anda berdasarkan kepada kategori bahan.

Bagaimana untuk Mendeposit Penerbitan Anda?

 • Untuk memperolehi akaun, sila hubungi Puan Ku Safina Ku Ismail di o49283660 atau Puan Norazmilah Yaakub di 049283662 atau mohon menerusi atas talian untuk tujuan tersebut. Satu akaun repositori akan diwujudkan dibawah profail anda dan anda boleh mendeposit metadata penerbitan sendiri. lihat Permohonan Akaun Repositori
 • Wakilkan proses tersebut kepada staf Bahagian ePerpustakaan dengan menyatakannya menerusi borang atas talian. Metadata penerbitan anda akan didepositkan bagi pihak anda dari masa ke semasa berdasarkan permohonan anda atau makluman yang diberikan oleh Bahagian Penyelidikan dan Komunikasi Korporat yang mengendalikan pemantauan terhadap semua dokumen penerbitan UUM. lihat Permohonan untuk Deposit Bahan Repositori

Program Pustakawan Penghubung ditubuhkan untuk mewujudkan perhubungan erat dari segi pengurusan dengan Ahli Akademik. Secara umum, objektif program pustakawan penghubung ini adalah:

 • untuk mempromosi perkhidmatan perpustakaan dan sumbernya kepada ahli akademik
 • untuk kolaborasi dan mewujudkan perkongsian maklumat dalam penyelidikan dan pengajaran dengan ahli akdemik

Senarai Pustakawan Penghubung

Anda boleh menghubungi Pustakawan Penghubung untuk membantu anda menguruskan persoalan dan maklumat mengenai koleksi perpustakaan, panduan sokongan dan perkhidmatan rujukan.

No Pustakawan Penghubung Pensyarah Sekolah
1 Muhammad Mazlan Jalla

jmazlan@uum.edu.my

sbgn:3602

Dr. Adam Bin Mohd Saifudin

msadam@uum.edu.my

 

School of Technology Management and Logistics
2 Hasma Hj. Harun

hasma@uum.edu.my

sbgn: 3645

Dr. Shahmir Sivaraj Abdullah

shahmir@uum.edu.my

 

School of Business Management
3 Norhardi Saad
norhardi@uum.edu.my
sbgn: 3616
Pn. Khuzaimah Mat Salleh

khuzai@uum.edu.my

 

School of Law
4 Suparman Sukri

suparman@uum.edu.my

sbgn: 3652

Dr. Norhanim Abdul Razak

norhanim@uum.edu.my

 

School of Tourism, Hospitality and Event Management
5

-

Pn. Siti Noor Shamilah Misnan

shamilah@uum.edu.my

 

School of Government
6 Razak Siamin

srazak@uum.edu.my

sbgn: 3644

Dr. Mohd Zuwairi Mat Saad

zuwairi@uum.edu.my

School of Multimedia Technology and Communication (SMMTC)
7 Rahimah Ishak

imah1238@uum.edu.my

sbgn: 3663

 

En. Mohamad Azmi Ab Rahman

azmi214@uum.edu.my

 

School of Creative Industry Management and Performing Arts (SCIMPA)
8 Rahimah Ishak

imah1238@uum.edu.my

sbgn: 3663

 

Cik Norzaliza bt Ghazali

zaliza@uum.edu.my

 

School of Language, Civilisation & Falsafah (SLCP)
9 Norma Said

norma@uum.edu.my

sbgn: 3671

Dr. Azizah binti Othman

o.azizah@uum.edu.my

 

Islamic Business School
10 Mazyana Hashim

mazyana@uum.edu.my

sbgn: 3636

Dr. Rohami Shafie

rohami@uum.edu.my

School of Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA-UUM)
11 Noorfauziati Mat Yatim

noorfauziati@uum.edu.my

sbgn: 3681

Pn. Azizah Bt Md. Yusof

azizah@uum.edu.my

 

School of Economic, Finance and Banking
12 Hanie Azzyati Jamil

hanie@uum.edu.my

sbgn: 3637

Dr. Shazwanis Binti Shukri

shazwanis@uum.edu.my

 

School of International Studies
13 Norihan Anah

norihan@uum.edu.my

sbgn: 3685

Assoc. Prof. Dr. Haslina Mohd

haslina@uum.edu.my

 

School of Computing
14 Asmaniza Mansor

asmaniza@uum.edu.my

sbgn: 3615

Dr. Ahmad Shukri Abd Hamid

shukri@uum.edu.my

 

School of Applied Psychology, Social Work and Policy
15 Ku Safina Ku Ismail

safina@uum.edu.my

sbgn:3688

En. Alis Puteh

alis@uum.edu.my

 

School of Education and Modern Languages
16 Zuraidah Darus

dzuraidah@uum.edu.my

sbgn: 3674

Dr. Shamshuritawati Sharif

shamshurita@uum.edu.my

 

School of Quantitative Sciences

Disediakan untuk ahli fakulti yang mempunyai keistimewaan untuk menyemak kertas pelajar bagi tujuan plagiat atau indeks kesamaan menerusi Turnitin, anda boleh klik pada logo atau pengesanan Turnitin disini.

Koleksi Terhad adalah satu koleksi yang menempatkan bahan rujukan teks akademik atas syor oleh ahli akademik, monograf terpilih, nota syarahan, soal selidik penyelidikan, buku akademik berharga, naskhah terhad dll untuk tujuan rujukan pelajar. Keseluruhan bahannya adalah untuk pinjaman dalam tempoh yang singkat seperti semalaman atau mengikut tempoh jam.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi : Bahagian Sirkulasi, Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah | Telefon (Puan Asmaniza Mansor : 04-9283615 / En. Norhardi Saad : 04-9283616)

Jika anda rasa keperluan terhadap mana-mana bahan perpustakaan yang perlu diletakkan didalam koleksi ini, sila isi borang di bawah :

 

A. Perjanjian

Dengan menggunakan borang atas talian Cadangan Koleksi Terhad ini, anda secara automatik adalah terikat dengan peraturan sepertimana dinyatakan dibawah :

 • Anda bersetuju bahawa cadangan anda akan disemak oleh Pustakawan kami untuk tujuan pengesahan
 • Cadangan anda akan diletakkan di rak Koleksi Terhad dalam masa 3 hari (hari berkerja) setelah permohonan anda diproses dan diluluskan.
 • Permohonan anda akan diberi pertimbangan sewajarnya berdasarkan kepada Polisi Pembangunan Koleksi kami.

B. Maklumat Anda

Sila masukkan maklumat anda dan bahan yang dipohon dengan tepat dan penuh.


Nama Penuh Anda
Kad Pengenalan Malaysia | Pasport #
Jika organisasi anda. tiada dalam senarai, pilih 'Lain-lain'. Sila berikan maklumat di dalam kotak mesej.
Nombor Pengenalan Staf

C. Maklumat Bahan

Anda boleh memohon hanya 10 kombinasi bahan untuk semua jenis secara sekaligus. Jika anda berrminat untuk memohon hanya 1-2 bahan pada masa ini, sila isi maklumat yang dikehendaki di bawah. Untuk lebih dari 2 naskhah, sila sisipkan fail dengan menggunakan butang Sisipan Fail yang disediakan.


Jika lebih dari 2 naskhah, sila sisipkan senarai bahan selanjutnya (tidak lebih dari 8 naskhah) dengan butiran yang sama. Hanya fail dalam format doc, docx atau pdf dibenarkan.

D. Perakuan


Jika anda mempunyai sebarang mesej tambahan. sila masukkan disini. Sila pastikan ia adalah tepat dan pendek.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Tarikh Tindakan Pegawai Tanda Tangan
Asmaniza Mansur
Norhardi Saad  
-

 

A. Perjanjian

Dengan menggunakan Borang Permohonan Pembelian Buku atas talian ini, anda secara automatik adalah terikat dengan peraturan sepertimana dinyatakan dibawah :

 • Anda bersetuju bahawa cadangan anda akan disemak oleh Pustakawan kami untuk tujuan pengesahan
 • Kami tidak memberi jaminan bahan yang dicadangkan akan dapat dibekalkan oleh pembekal/penerbit kerana ia bergantung kepada ketersediaan stok, kelulusan atau bajet.
 • Permohonan anda akan diberi pertimbangan sewajarnya berdasarkan kepada Polisi Pembangunan Koleksi kami.

B. Maklumat Anda

Sila masukkan maklumat anda dan bahan yang dipohon dengan tepat dan penuh.


Nama Penuh Anda
Jika organisasi anda. tiada dalam senarai, pilih 'Lain-lain'. Sila berikan maklumat di dalam kotak mesej.
Nombor ID Staf UUM
Contoh : SMMJ5043
Contoh : Multimedia NewsRoom Management

C. Maklumat Bahan

Anda boleh memohon hanya 10 kombinasi bahan untuk semua jenis secara sekaligus. Jika anda berrminat untuk memohon hanya 1-2 bahan pada masa ini, sila isi maklumat yang dikehendaki di bawah. Untuk lebih dari 2 naskhah, sila sisipkan fail dengan menggunakan butang Sisipan Fail yang disediakan.


Jika lebih dari 2 naskhah, sila sisipkan senarai bahan selanjutnya (tidak lebih dari 8 naskhah) dengan butiran yang sama. Hanya fail dalam format doc, docx atau pdf dibenarkan.

D. Perakuan


Jika anda mempunyai sebarang mesej tambahan. sila masukkan disini. Sila pastikan ia adalah tepat dan pendek.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Tarikh Tindakan Pegawai Tanda Tangan
Rahimah Ishak
-  
-

Kongsi :