Professor Dr. Kamarudin Ngah

Academic Profile

1998, Ph.D. Development And Project Planning, University Of Bradford, UK
1986, Masters Planning, USM.
1984, Bachelor Of Science Housing, Building And Planning, USM

Publications

  • Perancangan Bandar Selamat Di Malaysia: Konsep Dan Pelaksanaan / Kamarudin Ngah, Jamaludin Mustaffa. 2013. Kuala Lumpur: DBP.
  • Kaedah Penyelidikan: Panduan Mudah Kerja Luar / Kamarudin Ngah, Roslim Md. Akhir. 1990. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti sdn. Bhd.
  • Pengenalan Penyertaan Awam / Kamarudin Ngah. 1991. Kuala Lumpur: DBP.
  • Isu Pembangunan Tanah Wakaf / Kamarudin Ngah. 1992. Kuala Lumpur: DBP.
  • Socio-Historical Development Of The Kampung Cina Settlement In Kuala Terengganu / Tan Yao Sua, Kamarudin Ngah. 2013. Petaling Jaya: Strategic Information & Research Development Centre.
  • Ahli Majlis Dan Kerajaan Tempatan / Kamarudin Ngah, Jamaludin Mustaffa. 2014. KL: DBP.
  • Budaya Makanan Cina Peranakan Terengganu Dan Kelantan: Penyelarasan Identiti Dan Kontradiksi Dalaman / Tan Yao Sua, Kamarudin Ngah, Mohd Shah Imran Lim Abdullah. 2014. Petaling Jaya: Strategic Information And Research Development Centre.
  • Culture, Identity And Foodways Of The Terengganu Chinese / Tan Yao Sua, Kamarudin Ngah. 2015. Petaling Jaya: Strategic Information And Research Development Centre.
  • Cina peranakan Tirok Terengganu: Pengekalan Dan Peralihan Identiti / Tan Yao Sua, Kamarudin Ngah. 2012. Petaling Jaya: Strategic Information And Research Development Centre.

More Publications Here!