Professor Dr. Mohd Sofian Omar Fauzee

Academic Profile

1999, Ph.D. Sports Pychology, Leeds Metropolitan Univ., UK.
1986, Masters Physical Education, Eastern New Mexico Univ., USA.
1985, Bachelor Degree Physical Education, Eastern New Mexico, University, USA.

Publications

 • Psikologi Dalam Pengucapan Awam Yang Dinamik Dan Berkesan / Mohd. Sofian Omar Fauzee, Mariani Md. Noor, Rosli Jamil Ahmad Zainuddin. 2007. Kuala Lumpur: Utusan Pub. & Dist. Sdn. Bhd.
 • Dril Bola Jaring / Mohd. Sofian Omar Fauzee [et al.]. 2006. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee [et al.]. Dril Bola Tampar. 2006. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee [et al.]. Dril Bola Sepak. 2006. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee. Psikologi Kejurulatihan: Membantu Membina Ketahanan Mental Atlet. 2004. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee [et al.]. Dril Bola Baling. 2006. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee [et al.]. Dril Badminton. 2006. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee [et al.]. Dril Permainan Kecil. 2006. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee. Permainan Sukaneka: Acara Keluarga. 2010. Kuala Lumpur: Utusan Pub. & Dist. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee. Aspek-Aspek Psikologi Dalam Membina Motivasi Dan Estim Kendiri Atlet. 2004. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.
 • Mohd. Sofian Omar Fauzee, penyunting. Psikologi Kejayaan Dalam Sukan. 2008. Selangor: Karisma Pub. Sdn. Bhd.

More Publications Here!