Professor Dr. Noor Azizi Ismail

Academic Profile

2012, Certificate Developmental Coaching IDM Certification in Developmental Coaching, USA
2004, PhD Sistem Maklumat Perakaunan, Loughborough University, UK
1995, Master Sarjana Sains Perakaunan (Sistem) University Of Memphis, USA
1900, Bachelor Degree Perakaunan, Fakulti Pengurusan Perniagaan, UKM

Publications

  • Accounting Information Systems: Education And Research Agenda / Noor Azizi Ismail. 2016. Sintok: UUM Press.
  • Pangkalan Data Untuk Perakaunan: Microsoft Access / Noor Azizi Ismail. 2001. Sintok: Penerbit UUM.
  • Pembinaan Sistem Perakaunan: (Menggunakan Microsoft Access) / Noor Azizi Ismail. 1999. Sintok: Penerbit UUM.
  • Pendidikan Kanak-Kanak Dalam Islam / Noor Azizi Ismail, Syamsul Bahri Andi Galigo. 2010. Negeri Sembilan: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.
  • UUM Destined For Eminence: Disuratkan Menjadi Terkemuka / Prof. Dr. Noor Azizi Ismail [et al]. 2012. Sintok: Chancellery UUM.

More Publications Here!