Professor Dr. Nor Azila Mohd Noor

Academic Profile

2005, Ph. D., Pemasaran, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
1996, Masters Pemasaran, University of Stirling, United Kingdom
Bachelor Degree Pengurusan Perniagaan UUM

Publications

  • Tip Mengurus Acara Dan Majlis Untuk Mahasiswa / Samsudin Wahab, Nor Azila Mohd Noor. 2009. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.
  • Pengurusan Jualan / Nik Kamariah Nik Mat, Nor Azila Mohd Noor. 2000. Petaling Jaya: Prentice Hall

More Publications Here!