Ku Rosyidi bin Ku Md Radzi

Ku Rosyidi bin Ku Md Radzi
Management Service Division, Training and Quality System Unit
Librarian
6049283637
kurosyidi@uum.edu.my
Head of Training and Quality System Unit