eSumber

Apakah ia?

eResources website

eSumber perpustakaan atau Sumber Elektronik adalah satu platform yang menghimpunkan kebanyakan koleksi atas talian khasnya pangkalan data yang dilanggan dalam pelbagai subjek yang dipelajari di dalam universiti. Ia menyediakan skop yang luas dalam sumber elektronik termasuklah ebuku, akhbar, jernal, pangkalan data, artikel jernal teks penuh, indeks, laporan, prosiding, fail kes, kertas penyelidikan, tesis dan disertasi, dll. Sehingga kini terdapat sejumlah 1,272,089 Buku Elektronik, 67,710 Jernal Elektronik dan 23 Pangkalan Data langganan.

Anda juga mungkin berminat untuk menyemak lain-lain sumber elektronik atau digital yang tidak diliputi oleh eSumber sini.

Bagaimana Saya Boleh Mengakses eSumber?

Ia boleh diakses oleh warga UUM sahaja dengan menggunakan kombinasi KataNama dan KataLaluan. Bagaimanapun, atas sebab sekatan hak cipta/pelesenan, tidak semua pangkalan data boleh diakses dari rumah.

Lihat Bagaimana untuk Mengakses eSumber dari panduan berikut.

Anda boleh mengakses eSumber sini atau guna Pautan Pantas untuk membuat pilihan.

Siapa Yang Boleh Dirujuk Berkaitan eSumber?

Untuk sebarang pertanyaan berhubung dengan perkhidmatan ini seperti laman web eSumber, langganan pangkalan data, butiran mengenai setiap pangkalan data atau isu kesukaran untuk mengakses, sila hubungi :

Bhgn Siri, Perpustakaan Sultanah Bahiyah
Personel Bertanggungjawab : Encik Razak Siamin | Puan Hasma Harun

Liputan Sumber

Buku Elektronik
EBSCO eBook
World Scientific eBook

eJernal
Cambridge Journal Online
SAGE Journals
World Scientific Online Journal

Pangkalan Data Atas Talian
ACM Digital Library
CCH Online Library
CREDO Reference
CLJ Law
Datastream
EBSCOhost
Emerald Management Plus
ERIC
Harvard Business Publishing for Educators
IMF eLibrary
JStor:Seni & Sciences
LawNet
Lexis Legal Research for Academics\ Lexis Malaysia
Leisure Tourism
Proquest
SciVerse - Scopus
Taylor and Francis Online
Wiley Online Library
WestLaw
Web of Science
Local Magazine Index

Kongsi :