Santun Profesor

Latar Belakang

Santun Profesor

Santun Profesor merupakan sebuah program siri syarahan yang disampaikan oleh profesor di Universiti Utara Malaysia dengan Kerjasama Majlis Profesor UUM (MPUUM).

MPUUM ialah majlis yang terdiri daripada ahli profesor universiti yang mengumpulkan dan mewakili suara profesor di Universiti Utara Malaysia. Kewujudan MPUUM adalah untuk menyokong UUM dalam mencapai matlamat utamanya untuk menjadi universiti pengurusan terkemuka global. Sejak penubuhannya pada tahun 2001, MPUUM sentiasa menitikberatkan usaha meningkatkan imej, keterlihatan dan kualiti ahli akademik di Universiti Utara Malaysia. Atas semangat kolegiati, MPUUM bercita-cita untuk menjadi badan dalaman UUM yang membantu menggerakkan semangat dan aktiviti akademik UUM.

Atas dasar itu, perpustakaan mengambil pendekatan untuk memfokuskan kepada profesor UUM untuk perkongsian ilmu pengetahuan dengan penganjuran siri syarahan dalam pelbagai topik yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sejagat.

Tujuan program ini adalah untuk:

  • Memberikan pendedahan kepada pelajar, staf, pensyarah dan komuniti tentang isu semasa yang bermanfaat.
  • Menyuburkan budaya perkongsian ilmu dan pemikiran.
  • Menyalur dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan berkaitan isu semasa di kalangan staf, pensyarah dan komuniti.
  • Meningkatkan bilangan program akademik sesuai dengan moto UUM, iaitu, “Ilmu. Budi. Bakti.”