PRE-AUDIT: PERSEDIAAN PSB MENGHADAPI AUDIT DALAMAN UUM

Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Perpustakaan Sultanah Bahiyah (PSB) telah mengambil inisiatif bagi menjalankan Pre-Audit Dalaman MS ISO 9000:2008 Peringkat PSB sebagai persediaan jabatan untuk menghadapi Audit Dalaman UUM yang bakal diadakan pada bulan Jun 2016 nanti. Seramai 11 orang auditor dalaman Read More …