TAKLIMAT SUSUNAN BAHAN DI RAK

Sintok – Setiap buku di perpustakaan mempunyai nombor panggilan yang unik. Nombor panggilan adalah seperti alamat rumah yang memberitahu di mana sesebuah buku ditempatkan di dalam koleksi perpustakaan. Pada 31 julai 2019, Perpustakaan Sultanah Bahiyah (PSB) telah mengadakan satu taklimat perubahan polisi Read More …